Zrealizowaliśmy dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt, w ramach którego firma doradcza przeprowadziła audyt wzorniczy oraz opracowała strategię wzorniczą dla naszego przedsiębiorstwa.

zestaw logotypow kolor

W maju 2019 roku podpisaliśmy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiebiorczości umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję (I etap) projektu pt. Rozwój działalności KSK Anna Sawoń poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. Przedsięwzięcie to zrealizowaliśmy w pełni z końcem lipca 2019 roku.

Przewidywana całkowita wartość wydatków związanych z realizacją projektu wynosła 72 570,00 zł, z czego wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wyniosły 59 000,00 zł (różnicę między tymi kwotami stanowi podatek VAT). Kwota otrzymanego przez nas dofinansowania to 50 150,00 zł, co stanowi 85,00% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.