Grant z UE na zakup dokumentacji technicznej ekspozytora

We wrześniu 2018 roku uzyskaliśmy grant z Funduszy Europejskich, który pozwolił nam na zlecenie wykonania i nabycie dokumentacji technicznej ekspozytora do rozświetlania produkowanych przez nas statuetek 3D.

Otrzymany na podstawie zawartej z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego umowy grant udzielony został nam ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Granty na badania i innowacje” i stanowi pomoc o charakterze de minimis.

W wyniku trwającego od 14 września 2018 roku do 31 października 2018 roku przedsięwzięcia pozyskaliśmy dokumentację techniczną ekspozytora z funkcją emisji światła, który po połączeniu ze statuetką 3D pełnił rolę lampki dekoracyjnej. Dokumentacja ta pozwala nam na produkcję komponentów ekspozytora, ich montaż oraz łączenie z wykonywanymi przez nas statuetkami 3D.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia wyniosła 43 911,00 zł, z czego wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wyniosły 35 700,00 zł (różnicę między tymi kwotami stanowi podatek VAT). Kwota otrzymanego przez nas grantu to 24 990,00 zł, co stanowi 70,00% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.