Przekształcenie działalności w spółkę z o. o.

Przekształcenie KSK Anna Sawoń w Lumeris sp. z o. o.

Analizując naszą księgowość właścicielka KSK Anna Sawoń podjęła decyzję o przekształceniu prowadzonej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 1 września 2014 roku działalność KSK Anna Sawoń została wykreślona z rejetru CEIDG

Sąd 1 września dokonał wpisu w rejestrze KRS formalnie zamykając proces przekształcenia.