Transformacja » fala «

Transformacja logotypu - fala

Nieskomplikowana transformacja która jest skuteczną formą, aby nadać logo trzeciego wymiaru i uatrakcyjnić grawerunek dodając przestrzenny model zamiast płaskiej grafiki. Przekształcenie te polega na wybrzuszeniu logo w różnych miejscach, do uzyskania efektu pofalowania. Ze względu na różny wygląd logotypów, wyróżniliśmy 3 podtypy fali, które można odpowiednio dobrać pod konkretne logo – od łagodnej do mocno wzburzonej, które nazwaliśmy dość nietypowo, ale bardzo obrazowo: przy brzegu, łagodna, tsunami. Przy brzegu jest to fala z jednym wybrzuszeniem, łagodna – z dwoma, tsunami – z trzema.

 

Fala przy brzegu

Fala łagodna

Tsunami

Nasze realizacje z przekształceniem » fala «